Results for Trần Quế Sơn

Trần Quế Sơn

tháng 1 07, 2015
         Trần Quế Sơn (1972), gốc Quế Sơn - Quảng Nam, tốt nghiệp Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành sáng tác hệ chính quy khoá 1990-199...Read More
Trần Quế Sơn Trần Quế Sơn Reviewed by Blog nhạc trẻ on tháng 1 07, 2015 Rating: 5
Cõng Mẹ Đi Chơi Cõng Mẹ Đi Chơi Reviewed by Blog nhạc trẻ on tháng 1 05, 2015 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.